Πρόγραμμα 
*Δημόσιος ιστότοπος   >Operabase Professional 
Εισάγετε ένα όνοματεπώνυμο ή επώνυμο. Εάν δεν είστε σίγουροι ως προς την ορθογραφία, διαλέξτε την επιλογή 'Με ομόηχα'. Έαν ξέρετε πως αρχίζει το όνομα, μπορείτε να εισάγαγετε την αρχή του ονόματος και να πληκτρολογήσετε έναν αστερίσκο στην θέση των άγνωστων γραμμάτων, πχ Shaf*
 Καλλιτέχνης: Με ομόηχα