Besancon, Les 2 Scènes 
*Сайт за публиката   >Operabase Professional 
Подробности за театъра и резервирането
Представления
Подробности за театъра и резервирането
Следващи 30 дни
Бъдещи
2017/18
Всички (по заглавие)
2017/18

Уеб сайт:scenenationaledebesancon.fr    
адрес:Les 2 Scènes
49 rue Mégevand
25000 Besançon
Франция
 
резервации:лично, по телефона, E-mail
адрес:Place du Théâtre
телефон:+33 3 81 87 85 85
E-mail:olivier.mathias@les2scenes.fr
работно време:вторник-петък: 13.00-18.00