Opera Barga 
*Сайт за публиката   >Operabase Professional 
Подробности за театъра и резервирането
Представления
Подробности за театъра и резервирането
Следващи 30 дни
Бъдещи
Всички (по заглавие)

Уеб сайт:www.operabarga.it      
адрес:Opera Barga
Piazza Angelio 8
55051 Barga
Lucca
Италия
администрация:Ass. Cult. Opera Barga, Piazza Angelio 8, 55051 Barga
 
сезон:27 Jun-12 Jul (2015)