Σαν σήμερα  
*Δημόσιος ιστότοπος     >Operabase Professional 
09 Ιουλίου
Επέτιοι γέννησης * François-Guillaume Ménageot (1744) * Joseph Willibald Michl (1745) * Ottorino Respighi (1879) * Richard Hageman (1882) * Marcel Delannoy (1898) * Vladimir Nikolayevich Kryukov (1902) * Elisabeth Lutyens (1906) * David Diamond (1915) * Eberhard Waechter (1929) * Erzsébet Komlóssy (1933) * David Hockney (1937) * Giorgio Lamberti (1938) * Manfred Jung (1940) * János B Nagy (1940) * Timothy Nolen (1941)

Επέτιοι θανάτου * Giovanni Bononcini (1747) * Leopoldo de Villati (1752) * Nicola Antonio Manfroce (1813) * Louis Boieldieu (1883) * Hamilton Clarke (1912) * Otakar Zich (1934) * Fritz Hart (1949) * Giannina Arangi-Lombardi (1951) * Alexander Fyodorovich Gedike (1957) * Pierre Capdevielle (1969) * Sumner Austin (1981) * Randall Thompson (1984)

Πρεμιέρες Cupido Reinhard Keiser Lear Aribert Reimann
 

10 Ιουλίου
Επέτιοι γέννησης * Giovanni Bertati (1735) * Sigismund Neukomm (1778) * Théodore Lajarte (1826) * Riccardo Pick-Mangiagalli (1882) * Carl Orff (1895) * Ebe Stignani (1903) * Iša Krejčí (1904) * Ljuba Welitsch (1913) * Ian Wallace (1919) * Josephine Veasey (1930) * Gerd Nienstedt (1932) * Jonny Blanc (1939) * Helen Donath (1940)

Επέτιοι θανάτου * Domenico Gabrielli (1690) * Michel-Paul-Guy de Chabanon (1792) * Fernando Sor (1839) * Louis-Jacques-Mande Daguerre (1851) * Carlo Conti (1868) * Rafael Hernando (1888) * Josef Urban (1933) * Philippe Gaubert (1941) * Arthur Nevin (1943) * Jean Madeira (1972) * Vano Rafailovich Gokieli (1972) * Maria Jeritza (1982) * Bruna Castagna (1983) * Werner Egk (1983)
 

11 Ιουλίου
Επέτιοι γέννησης * Jean François Marmontel (1723) * François-Benoît Hoffman (1760) * Adolphe Samuel (1824) * Carlos Gomes (1836) * A M Willner (1859) * Risto Savin (1859) * Alfred Lorenz (1868) * Reveriano Soutullo (1884) * Apolinary Szeluto (1884) * Giorgio Federico Ghedini (1892) * Ludmila Dvořáková (1923) * Mattiwilda Dobbs (1925) * Nicolai Gedda (1925) * Hermann Prey (1929) * Julia Trevelyan Oman (1930) * Alastair Miles (1961)

Επέτιοι θανάτου * José Nebra (1768) * Carl Bernhard Wessely (1826) * George Gershwin (1937) * José Mauri (1937) * René Maison (1962) * Hina Spani (1969)