Σαν σήμερα  
*Δημόσιος ιστότοπος     >Operabase Professional 
29 Ιουλίου
Επέτιοι γέννησης * Johann Theile (1646) * Simeone Antonio Sografi (1759) * Mona McBurney (1862) * Nicola Spinelli (1865, 150 χρόνια) * Sigmund Romberg (1887) * Rudi Stephan (1887) * Aarre Merikanto (1893) * Ludwig Weber (1899) * Ján Cikker (1911) * Charles Farncombe (1919) * Avet Ruben Terteryan (1929) * Peter Schreier (1935) * Bernd Weikl (1942) * Alessandra Marc (1957) * Olga Borodina (1963)

Επέτιοι θανάτου * Vincenzo Amato (1670) * Franz Asplmayr (1786) * Robert Schumann (1856) * Auguste Panseron (1859) * Brunswick (1859) * Adolf Müller (1886) * Alexandre Luigini (1906) * Carlo D'Ormeville (1924) * Gerhard Schjelderup (1933) * Maria Gay (1943) * Edward Gordon Craig (1966) * George Szell (1970) * Jonel Perlea (1970) * Oda Slobodskaya (1970) * John Barbirolli (1970) * William Mathias (1992)

Πρεμιέρες Claudine von Villa Bella Johann Friedrich Reichardt
 

30 Ιουλίου
Επέτιοι γέννησης * Eugenio Terziani (1824) * Vojtěch Hřímalý (1842) * Charles Radoux-Rogier (1877) * Anne Ridler (1912) * Ivo Lhotka-Kalinski (1913) * Zbigniew Wiszniewski (1922) * Meredith Davies (1922) * Antoine Duhamel (1925) * Carlos Feller (1925) * Yury Alexandrovich Falik (1936) * Teresa Cahill (1944) * Marie Angel (1953)

Επέτιοι θανάτου * Philipp Hafner (1764) * Charles H Gilfert (1829) * Sem Dresden (1957) * Lev Konstantinovich Knipper (1974) * Tonin Harapi (1992)
 

31 Ιουλίου
Επέτιοι γέννησης * Nicolò Giovanardi (1661) * Julie Candeille (1767) * François-Auguste Gevaert (1828) * František Zdeněk Skuherský (1830) * Robert Planquette (1848) * Manuel Penella (1880) * Ralph Koltai (1924) * Don Garrard (1929) * Pedro Lavirgen (1930) * Steuart Bedford (1939) * Patricia Wise (1943) * Deborah Riedel (1958)

Επέτιοι θανάτου * Nicola Francesco Haym (1729) * Denis Diderot (1784) * Johann Christian Frischmuth (1790) * Franz Liszt (1886) * Charles Harriss (1929) * Arseny Pavlovich Gladkovsky (1945) * Günther Rennert (1978) * Paul Le Flem (1984)