Αντιπρόσωποι: 2wise artist 
*Δημόσιος ιστότοπος   >Operabase Professional 


2wise artist management s.c.p
( Daniel Aragall )
Ronda Sant Pere 29 2º- 3ª
E - 08010 Barcelona

http://www.2wiseartist.com
Ηλεκτρονική διεύθυνση: danielaragall@2wiseartist.com
Τηλέφωνο: +34 607 211 288