Αντιπρόσωποι: Balmer Dixon 
*Δημόσιος ιστότοπος   >Operabase Professional 


Balmer & Dixon Management AG (Ltd., SA)
Kreuzstrasse 82
CH-8032 Zurich
Switzerland

http://www.badix.ch
Ηλεκτρονική διεύθυνση: mail@badix.ch
Τηλέφωνο: +41 43 244 86 44
Φαξ: +41 43 244 86 49