Αντιπρόσωποι: CLB Management 
*Δημόσιος ιστότοπος   >Operabase Professional 


CLB Management (UK)
28 Earlsmead Road
London NW10 5QB
UK

http://www.clbmanagement.co.uk
Ηλεκτρονική διεύθυνση: clebris@clbmanagement.co.uk
Τηλέφωνο: +44 20 8964 4513
Φαξ: +44 20 8964 4514