Αντιπρόσωποι: Punto 
*Δημόσιος ιστότοπος     >Operabase Professional 


Punto Opera srl
( Irene Gall, Maurizio Scardovi )
Piazza IV Novembre 16/b
37064 Povegliano (VR)
Italia

http://www.puntoopera.it
Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@puntoopera.net
Τηλέφωνο: +39 045 736 46 01
Φαξ: +39 045 635 91 72