Αντιπρόσωποι: IAMBOLARTISTS 
*Δημόσιος ιστότοπος     >Operabase Professional 


International Artists Management Bologna
( Susanne Plaehn Von Regelov )
Via della Grada 4
I-40122 Bologna
Italia

http://www.iambolartists.com
Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@iambolartists.com
Τηλέφωνο: +39 051 659 16 18
Φαξ: +39 051 649 11 70
Mobile: +39 348 3144748