Календар: Malmö 2017/18 
*Сайт за публиката   >Operabase Professional 
  • Malmo, 02 Sep 2017 - 01 Jul 2018

септември 2017
петък 1събота 2
Fiddler on the Roof
неделя 3
понеделник 4вторник 5сряда 6
Fiddler on the Roof
четвъртък 7петък 8
Fiddler on the Roof
събота 9
Fiddler on the Roof
Butterfly
неделя 10
Fiddler on the Roof
понеделник 11вторник 12сряда 13четвъртък 14петък 15
Fiddler on the Roof
събота 16
Fiddler on the Roof
неделя 17
Fiddler on the Roof
понеделник 18вторник 19сряда 20четвъртък 21петък 22
Fiddler on the Roof
събота 23
Fiddler on the Roof
неделя 24
Fiddler on the Roof
понеделник 25вторник 26сряда 27четвъртък 28петък 29
Fiddler on the Roof
събота 30
Fiddler on the Roof
октомври 2017
неделя 1
Fiddler on the Roof
понеделник 2вторник 3сряда 4четвъртък 5петък 6събота 7
Lakmé
неделя 8
понеделник 9вторник 10сряда 11
Fiddler on the Roof
четвъртък 12
Lakmé
петък 13
Fiddler on the Roof
събота 14
Fiddler on the Roof
неделя 15
Lakmé
понеделник 16вторник 17сряда 18четвъртък 19
Lakmé
петък 20
Fiddler on the Roof
събота 21
Lakmé
неделя 22
Fiddler on the Roof
понеделник 23вторник 24
Lakmé
сряда 25четвъртък 26петък 27събота 28неделя 29
понеделник 30вторник 31
Lakmé
ноември 2017
сряда 1четвъртък 2петък 3събота 4
Lakmé
неделя 5
Fiddler on the Roof
понеделник 6вторник 7
Fiddler on the Roof
сряда 8
Fiddler on the Roof
четвъртък 9
Lakmé
петък 10събота 11неделя 12
Lakmé
понеделник 13вторник 14
Fiddler on the Roof
сряда 15
Fiddler on the Roof
четвъртък 16петък 17събота 18неделя 19
понеделник 20вторник 21сряда 22четвъртък 23петък 24
Fiddler on the Roof
събота 25
Fiddler on the Roof
неделя 26
Fiddler on the Roof
декември 2017
петък 1
Fiddler on the Roof
събота 2
Fiddler on the Roof
неделя 3
Fiddler on the Roof
понеделник 4вторник 5сряда 6четвъртък 7петък 8събота 9
Hansel and Gretel
неделя 10
понеделник 11вторник 12
Fiddler on the Roof
сряда 13
Fiddler on the Roof
четвъртък 14
Hansel and Gretel
петък 15
Fiddler on the Roof
събота 16
Fiddler on the Roof
неделя 17
Hansel and Gretel
понеделник 18вторник 19
Fiddler on the Roof
сряда 20
Fiddler on the Roof
четвъртък 21
Hansel and Gretel
петък 22събота 23неделя 24
понеделник 25вторник 26
Hansel and Gretel
сряда 27
Hansel and Gretel
четвъртък 28петък 29
януари 2018
понеделник 1вторник 2сряда 3
Fiddler on the Roof
четвъртък 4
Fiddler on the Roof
петък 5
Hansel and Gretel
събота 6
Fiddler on the Roof
неделя 7
Hansel and Gretel
понеделник 8вторник 9сряда 10четвъртък 11петък 12
Fiddler on the Roof
събота 13
Fiddler on the Roof
неделя 14
Hansel and Gretel
понеделник 15вторник 16сряда 17четвъртък 18петък 19събота 20
Fiddler on the Roof
неделя 21
Hansel and Gretel
понеделник 22вторник 23сряда 24четвъртък 25петък 26събота 27неделя 28
понеделник 29вторник 30
Fiddler on the Roof
сряда 31
Fiddler on the Roof
март 2018
понеделник 19вторник 20сряда 21четвъртък 22петък 23събота 24
Rigoletto
неделя 25
понеделник 26вторник 27сряда 28четвъртък 29
Rigoletto
петък 30събота 31
Rigoletto
април 2018
понеделник 2вторник 3сряда 4
Rigoletto
четвъртък 5петък 6събота 7неделя 8
Rigoletto
понеделник 9вторник 10сряда 11четвъртък 12
Rigoletto
петък 13събота 14неделя 15
Rigoletto
понеделник 16вторник 17
Rigoletto
сряда 18четвъртък 19петък 20събота 21неделя 22
Rigoletto
понеделник 23вторник 24сряда 25
Rigoletto
четвъртък 26петък 27събота 28
Rigoletto
неделя 29
май 2018
вторник 1сряда 2четвъртък 3петък 4събота 5
Parken
неделя 6
понеделник 7вторник 8
Rigoletto
сряда 9четвъртък 10петък 11
Parken
събота 12
Rigoletto
неделя 13
Parken
понеделник 14вторник 15
Rigoletto
сряда 16четвъртък 17
Parken
петък 18събота 19
Rigoletto
неделя 20
понеделник 21вторник 22сряда 23четвъртък 24петък 25събота 26неделя 27
понеделник 28вторник 29
Rigoletto
сряда 30
Parken
юни 2018
петък 1
Rigoletto
събота 2
Parken
неделя 3
понеделник 4вторник 5сряда 6четвъртък 7петък 8събота 9неделя 10
понеделник 25вторник 26сряда 27четвъртък 28петък 29
Surprises of Hell
юли 2018
неделя 1
Surprises of Hell

Постановки: 7
представления: 90