Календар: Salzburg(LT) 2018/19 
*Сайт за публиката   >Operabase Professional 
  • Salzburg(LT), 22 Sep 2018 - 02 Jun 2019

септември 2018
понеделник 17вторник 18сряда 19четвъртък 20петък 21събота 22
Wiener Blut
неделя 23
понеделник 24вторник 25сряда 26четвъртък 27петък 28събота 29неделя 30
Wiener Blut
октомври 2018
понеделник 1вторник 2
Wiener Blut
сряда 3четвъртък 4петък 5
Wiener Blut
събота 6неделя 7
понеделник 8вторник 9сряда 10четвъртък 11петък 12
Wiener Blut
събота 13неделя 14
Wiener Blut
понеделник 15вторник 16сряда 17четвъртък 18
Wiener Blut
петък 19събота 20неделя 21
Manon
понеделник 22вторник 23
Manon
сряда 24четвъртък 25петък 26събота 27неделя 28
Manon
понеделник 29вторник 30
Wiener Blut
сряда 31
Motezuma
Manon
ноември 2018
четвъртък 1
петък 2
Motezuma
Manon
събота 3неделя 4
Wiener Blut
понеделник 5вторник 6
Manon
сряда 7четвъртък 8петък 9събота 10неделя 11
понеделник 12вторник 13сряда 14
Manon
четвъртък 15
Wiener Blut
петък 16събота 17неделя 18
Manon
понеделник 19вторник 20сряда 21четвъртък 22
Manon
петък 23събота 24
Meine Stille Nacht
неделя 25
понеделник 26вторник 27
Manon
сряда 28четвъртък 29
Meine Stille Nacht
декември 2018
събота 1
Meine Stille Nacht
неделя 2
понеделник 3вторник 4
Meine Stille Nacht
сряда 5четвъртък 6
Meine Stille Nacht
петък 7
Meine Stille Nacht
събота 8неделя 9
Meine Stille Nacht
понеделник 10вторник 11сряда 12
Meine Stille Nacht
четвъртък 13
Meine Stille Nacht
петък 14събота 15
Meine Stille Nacht
неделя 16
Meine Stille Nacht
понеделник 17вторник 18
Meine Stille Nacht
сряда 19четвъртък 20петък 21
Wiener Blut
събота 22неделя 23
понеделник 24вторник 25сряда 26четвъртък 27петък 28
Wiener Blut
събота 29
януари 2019
вторник 1сряда 2четвъртък 3
Wiener Blut
петък 4
Manon
събота 5неделя 6
понеделник 7вторник 8сряда 9четвъртък 10петък 11събота 12
Manon
неделя 13
понеделник 14вторник 15сряда 16четвъртък 17
Manon
петък 18събота 19неделя 20
Gazzetta
понеделник 21вторник 22
Wiener Blut
сряда 23четвъртък 24петък 25събота 26
Gazzetta
неделя 27
понеделник 28вторник 29сряда 30
Wiener Blut
февруари 2019
петък 1
Gazzetta
събота 2неделя 3
понеделник 4вторник 5
Gazzetta
сряда 6четвъртък 7петък 8събота 9
Wiener Blut
неделя 10
понеделник 11вторник 12сряда 13четвъртък 14петък 15събота 16неделя 17
понеделник 18вторник 19сряда 20
Gazzetta
четвъртък 21петък 22събота 23
Wiener Blut
неделя 24
понеделник 25вторник 26сряда 27
Wiener Blut
четвъртък 28петък 29
март 2019
петък 1събота 2
Prozess
неделя 3
понеделник 4вторник 5
Gazzetta
сряда 6
Wiener Blut
четвъртък 7
Prozess
петък 8
Gazzetta
събота 9неделя 10
Gazzetta
понеделник 11вторник 12сряда 13четвъртък 14петък 15
Prozess
събота 16неделя 17
Gazzetta
понеделник 18вторник 19
Prozess
сряда 20четвъртък 21петък 22
Prozess
събота 23неделя 24
Gazzetta
понеделник 25вторник 26сряда 27четвъртък 28
Gazzetta
петък 29
април 2019
понеделник 1вторник 2сряда 3четвъртък 4петък 5събота 6неделя 7
Così fan tutte
понеделник 8вторник 9
Prozess
сряда 10четвъртък 11
Prozess
петък 12събота 13неделя 14
понеделник 15вторник 16
Così fan tutte
сряда 17
Gazzetta
четвъртък 18петък 19събота 20неделя 21
май 2019
сряда 1четвъртък 2
Nozze
петък 3събота 4неделя 5
понеделник 6вторник 7сряда 8четвъртък 9петък 10
Così fan tutte
събота 11неделя 12
понеделник 13вторник 14сряда 15четвъртък 16петък 17
Nozze
събота 18
Don Giovanni
неделя 19
Così fan tutte
понеделник 20вторник 21
Così fan tutte
сряда 22четвъртък 23петък 24събота 25неделя 26
понеделник 27вторник 28
Nozze
сряда 29
Prozess
четвъртък 30петък 31
Nozze
юни 2019
събота 1
Don Giovanni
неделя 2
Così fan tutte

Постановки: 9
представления: 78