Календар: Chemnitz 2017/18 
*Сайт за публиката   >Operabase Professional 
  • Chemnitz, 16 Sep 2017 - 01 Jul 2018

септември 2017
понеделник 11вторник 12сряда 13четвъртък 14петък 15събота 16
Hochzeit mit Hindernissen
неделя 17
понеделник 18вторник 19сряда 20четвъртък 21петък 22събота 23неделя 24
Hochzeit mit Hindernissen
понеделник 25вторник 26сряда 27четвъртък 28петък 29
Chess
събота 30
Rosenkavalier
октомври 2017
неделя 1
Hochzeit mit Hindernissen
понеделник 2вторник 3
9. Sinfonie
сряда 4четвъртък 5петък 6
Hochzeit des Figaro
събота 7
Hochzeit mit Hindernissen
неделя 8
понеделник 9вторник 10сряда 11четвъртък 12петък 13събота 14
Emil und die Detektive
неделя 15
Hochzeit des Figaro
понеделник 16вторник 17сряда 18четвъртък 19
Chess
петък 20
Rosenkavalier
събота 21
Emil und die Detektive
неделя 22
Turandot
понеделник 23вторник 24сряда 25четвъртък 26петък 27
Emil und die Detektive
събота 28
Non(n)sens
Ente, Tod und Tulpe
неделя 29
Turandot
понеделник 30
Emil und die Detektive
вторник 31
Hochzeit mit Hindernissen
ноември 2017
сряда 1четвъртък 2петък 3
Hochzeit des Figaro
събота 4
Rosenkavalier
неделя 5
понеделник 6вторник 7сряда 8четвъртък 9петък 10
Hochzeit mit Hindernissen
събота 11
неделя 12
Emil und die Detektive
Ente, Tod und Tulpe
понеделник 13вторник 14сряда 15четвъртък 16
Hochzeit mit Hindernissen
петък 17събота 18
Emil und die Detektive
неделя 19
Rosenkavalier
понеделник 20вторник 21
Concert
сряда 22
Ente, Tod und Tulpe
четвъртък 23петък 24
Hochzeit des Figaro
събота 25неделя 26
Non(n)sens
декември 2017
петък 1събота 2
Maskenball
неделя 3
понеделник 4вторник 5сряда 6четвъртък 7
Non(n)sens
петък 8
Maskenball
събота 9
Concert
неделя 10
Hänsel und Gretel
Hänsel und Gretel
понеделник 11
Hänsel und Gretel
вторник 12сряда 13четвъртък 14
Hochzeit mit Hindernissen
петък 15
Maskenball
събота 16
Concert
неделя 17
Hänsel und Gretel
Hänsel und Gretel
понеделник 18
Hänsel und Gretel
вторник 19
Concert
сряда 20
Emil und die Detektive
четвъртък 21
Emil und die Detektive
петък 22
Turandot
събота 23
Hänsel und Gretel
неделя 24
понеделник 25
Hänsel und Gretel
Hänsel und Gretel
вторник 26
Emil und die Detektive
сряда 27четвъртък 28
Turandot
петък 29
Rosenkavalier
събота 30неделя 31
9. Sinfonie
януари 2018
понеделник 8вторник 9сряда 10четвъртък 11петък 12
Chess
събота 13
Pique Dame
неделя 14
Maskenball
понеделник 15вторник 16сряда 17четвъртък 18петък 19
Rosenkavalier
събота 20
Rinaldo
неделя 21
понеделник 22вторник 23сряда 24четвъртък 25петък 26
Emil und die Detektive
събота 27
Maskenball
неделя 28
Hochzeit mit Hindernissen
понеделник 29вторник 30сряда 31
Hochzeit des Figaro
февруари 2018
четвъртък 1петък 2събота 3
Rheingold
неделя 4
понеделник 5вторник 6сряда 7четвъртък 8петък 9събота 10
Concert
неделя 11
понеделник 12вторник 13сряда 14четвъртък 15петък 16събота 17неделя 18
понеделник 19вторник 20сряда 21четвъртък 22
Rheingold
петък 23събота 24
Non(n)sens
неделя 25
март 2018
четвъртък 1
Hochzeit des Figaro
петък 2събота 3
Rheingold
неделя 4
Tannhäuser
понеделник 5вторник 6сряда 7четвъртък 8петък 9събота 10
Pique Dame
неделя 11
Emil und die Detektive
понеделник 12вторник 13сряда 14четвъртък 15петък 16
Concert
събота 17
Maskenball
неделя 18
Hochzeit mit Hindernissen
понеделник 19вторник 20сряда 21четвъртък 22петък 23
Sängerkrieg der Heidehasen
събота 24
Walküre
неделя 25
Emil und die Detektive
понеделник 26вторник 27сряда 28четвъртък 29
Non(n)sens
петък 30
Parsifal
събота 31
Sängerkrieg der Heidehasen
Rheingold
април 2018
неделя 1
Tannhäuser
понеделник 2
Walküre
вторник 3сряда 4четвъртък 5
петък 6
Concert
Concert
събота 7
Rinaldo
неделя 8
Maskenball
понеделник 9вторник 10сряда 11четвъртък 12
Concert
петък 13
Non(n)sens
събота 14
Sängerkrieg der Heidehasen
неделя 15
Sängerkrieg der Heidehasen
Rheingold
понеделник 16вторник 17сряда 18четвъртък 19
Concert
петък 20
Hochzeit mit Hindernissen
събота 21
неделя 22
Sängerkrieg der Heidehasen
Walküre
понеделник 23вторник 24сряда 25четвъртък 26
Non(n)sens
петък 27
събота 28
Rheingold
Sängerkrieg der Heidehasen
неделя 29
Parsifal
понеделник 30
Emil und die Detektive
Sängerkrieg der Heidehasen
май 2018
вторник 1
Sängerkrieg der Heidehasen
Walküre
сряда 2четвъртък 3петък 4събота 5
Non(n)sens
неделя 6
Concert
Sängerkrieg der Heidehasen
понеделник 7вторник 8сряда 9
Rinaldo
четвъртък 10
Maskenball
петък 11
Sängerkrieg der Heidehasen
събота 12
Don Pasquale
неделя 13
понеделник 14вторник 15сряда 16четвъртък 17петък 18
Emil und die Detektive
събота 19
Hochzeit mit Hindernissen
неделя 20
Chess
понеделник 21
Non(n)sens
вторник 22сряда 23четвъртък 24петък 25
Don Pasquale
събота 26
Sängerkrieg der Heidehasen
неделя 27
Walküre
понеделник 28вторник 29сряда 30четвъртък 31
Don Pasquale
юни 2018
петък 1събота 2
Fledermaus
неделя 3
понеделник 4вторник 5сряда 6четвъртък 7петък 8събота 9неделя 10
Fledermaus
понеделник 11вторник 12сряда 13четвъртък 14петък 15
Don Pasquale
събота 16
Fledermaus
неделя 17
понеделник 18вторник 19сряда 20четвъртък 21
My Fair Lady
петък 22
My Fair Lady
събота 23
My Fair Lady
неделя 24
понеделник 25вторник 26сряда 27
My Fair Lady
четвъртък 28
My Fair Lady
петък 29
My Fair Lady
събота 30
My Fair Lady
юли 2018
неделя 1
My Fair Lady

Постановки: 22
представления: 134