Calendari: Plzeň 2012/13 
*Lloc públic   >Operabase Professional 
  • Plzen, 05 Set 2012 - 31 Mai 2013

Setembre 2012
Dl 3Dm 4Dx 5
Gioconda
Dj 6Dv 7Ds 8Dg 9
Rigoletto
Dl 10Dm 11Dx 12Dj 13Dv 14Ds 15Dg 16
Dl 17Dm 18Dx 19
Gioconda
Dj 20
Gioconda
Dv 21
Don Giovanni
Ds 22Dg 23
Dl 24Dm 25
Elisir d'amore
Dx 26Dj 27Dv 28
Rigoletto
Ds 29
Turandot
Dg 30
In the Penal Colony
Octubre 2012
Dl 1Dm 2Dx 3Dj 4Dv 5
Don Giovanni
Ds 6
Netopýr
Dg 7
Dl 8Dm 9Dx 10Dj 11
Gioconda
Dv 12
Gioconda
Ds 13Dg 14
Ruze z Argentiny
Dl 15Dm 16
Gioconda
Dx 17Dj 18Dv 19Ds 20Dg 21
Dl 22Dm 23Dx 24Dj 25
Gioconda
Dv 26Ds 27
Tajemství
Dg 28
Netopýr
Novembre 2012
Dj 1Dv 2
Tajemství
Ds 3
Don Giovanni
Dg 4
Dl 5Dm 6
Don Giovanni
Dx 7
Gioconda
Dj 8Dv 9Ds 10
Ruze z Argentiny
Dg 11
Dl 12Dm 13Dx 14Dj 15Dv 16
Gioconda
Ds 17Dg 18
Turandot
Dl 19Dm 20
Gioconda
Dx 21
Rigoletto
Dj 22Dv 23Ds 24Dg 25
Dl 26Dm 27Dx 28
Elisir d'amore
Dj 29Dv 30
Elisir d'amore
Desembre 2012
Dl 3Dm 4
Don Giovanni
Dx 5
Tajemství
Dj 6Dv 7Ds 8
Tajemství
Dg 9
Dl 10Dm 11
Kníže Igor
Dx 12Dj 13
Netopýr
Dv 14
Gioconda
Ds 15
Dg 16
Gioconda
Ruze z Argentiny
Dl 17Dm 18Dx 19Dj 20Dv 21Ds 22
Zauberflöte
Dg 23
Dl 24Dm 25
Tajemství
Dx 26Dj 27Dv 28
Elisir d'amore
Ds 29Dg 30
Gioconda
Gener 2013
Dm 1
Dx 2
Ruze z Argentiny
Tajemství
Dj 3
Tajemství
Dv 4
Ruze z Argentiny
Ds 5Dg 6
Dl 7Dm 8Dx 9Dj 10
Elisir d'amore
Dv 11
Ruze z Argentiny
Tajemství
Ds 12Dg 13
Dl 14Dm 15Dx 16Dj 17Dv 18
Tajemství
Ds 19
Faust
Dg 20
Dl 21Dm 22
Gioconda
Dx 23
Faust
Dj 24
Tajemství
Tajemství
Dv 25Ds 26
Gioconda
Dg 27
Dl 28Dm 29
Tajemství
Dx 30
Gioconda
Febrer 2013
Dv 1Ds 2
Turandot
Dg 3
Zauberflöte
Dl 4Dm 5
Tajemství
Dx 6Dj 7
Faust
Dv 8Ds 9Dg 10
Dl 11Dm 12
Tajemství
Dx 13
Faust
Dj 14
Don Giovanni
Dv 15Ds 16Dg 17
Faust
Dl 18Dm 19Dx 20Dj 21Dv 22Ds 23
Polska krev
Dg 24
Dl 25Dm 26
Polska krev
Dx 27Dj 28Dv 29
Març 2013
Dv 1Ds 2Dg 3
Elisir d'amore
Dl 4Dm 5
Ruze z Argentiny
Dx 6
Polska krev
Dj 7Dv 8
Tajemství
Ds 9
Netopýr
Dg 10
Dl 11Dm 12Dx 13
Gioconda
Dj 14
Ruze z Argentiny
Dv 15
Polska krev
Ds 16
Voix humaine
Dg 17
Don Giovanni
Dl 18Dm 19Dx 20
Tajemství
Dj 21
Polska krev
Dv 22
Faust
Ds 23
Turandot
Dg 24
Dl 25Dm 26
Ruze z Argentiny
Dx 27
Faust
Dj 28
Ruze z Argentiny
Dv 29
Polska krev
Abril 2013
Dl 1Dm 2Dx 3Dj 4Dv 5
Tajemství
Ds 6
Tosca
Dg 7
Dl 8
Dm 9
Zauberflöte
Voix humaine
Dx 10Dj 11
Polska krev
Dv 12
Tosca
Ds 13Dg 14
Dl 15Dm 16Dx 17Dj 18Dv 19
Faust
Ds 20
Elisir d'amore
Dg 21
Dl 22Dm 23
Tosca
Dx 24Dj 25Dv 26
Gioconda
Ds 27Dg 28
Ruze z Argentiny
Dl 29
Dm 30
Voix humaine
Netopýr
Maig 2013
Dx 1Dj 2
Faust
Dv 3Ds 4Dg 5
Dl 6Dm 7
Ruze z Argentiny
Dx 8Dj 9
Faust
Dv 10
Tosca
Ds 11Dg 12
Dl 13Dm 14
Tosca
Dx 15
Ruze z Argentiny
Tajemství
Dj 16Dv 17
Faust
Ds 18Dg 19
Dl 20Dm 21
Faust
Dx 22Dj 23
Tajemství
Dv 24Ds 25Dg 26
Dl 27Dm 28
Tosca
Dx 29
Polska krev
Dj 30
Dv 31
Polska krev
Voix humaine

Produccions: 15
Representacions: 112