Calendari: Krefeld 2012/13 
*Lloc públic   >Operabase Professional 
  • Krefeld, 03 Nov 2012 - 16 Jul 2013

Novembre 2012
Dj 1Dv 2Ds 3
Mazeppa
Dg 4
Dl 5Dm 6
Lustigen Nibelungen
Dx 7Dj 8Dv 9Ds 10Dg 11
Dl 12Dm 13Dx 14Dj 15Dv 16Ds 17Dg 18
Dl 19Dm 20Dx 21Dj 22Dv 23Ds 24
Mazeppa
Dg 25
Dl 26Dm 27Dx 28Dj 29Dv 30
Mazeppa
Desembre 2012
Ds 1
Lustigen Nibelungen
Dg 2
Dl 3Dm 4Dx 5Dj 6Dv 7Ds 8
Land des Lächelns
Dg 9
Dl 10Dm 11
Mazeppa
Dx 12Dj 13Dv 14Ds 15
Fledermaus
Dg 16
Land des Lächelns
Dl 17Dm 18Dx 19Dj 20Dv 21Ds 22
Lustigen Nibelungen
Dg 23
Fledermaus
Dl 24Dm 25Dx 26Dj 27Dv 28
Mazeppa
Ds 29
Dl 31
Fledermaus
Gener 2013
Dl 7Dm 8Dx 9
Fledermaus
Dj 10Dv 11
Fledermaus
Ds 12
Heute Abend: Lola Blau
Dg 13
Lustigen Nibelungen
Dl 14Dm 15Dx 16
Heute Abend: Lola Blau
Dj 17Dv 18Ds 19
Land des Lächelns
Dg 20
Dl 21Dm 22Dx 23Dj 24Dv 25
Land des Lächelns
Ds 26
Land des Lächelns
Dg 27
Febrer 2013
Dv 1Ds 2
Hochzeit des Figaro
Dg 3
Fledermaus
Dl 4Dm 5
Hochzeit des Figaro
Dx 6Dj 7Dv 8
Lustigen Nibelungen
Ds 9Dg 10
Lustigen Nibelungen
Dl 11Dm 12Dx 13
Land des Lächelns
Dj 14Dv 15
Hochzeit des Figaro
Ds 16
Land des Lächelns
Dg 17
Fledermaus
Dl 18Dm 19Dx 20Dj 21
Heute Abend: Lola Blau
Dv 22Ds 23Dg 24
Març 2013
Dv 1Ds 2Dg 3
Land des Lächelns
Dl 4Dm 5Dx 6Dj 7Dv 8Ds 9
Rienzi
Dg 10
Heute Abend: Lola Blau
Dl 11Dm 12
Land des Lächelns
Dx 13Dj 14Dv 15
Land des Lächelns
Ds 16Dg 17
Dl 18Dm 19
Rienzi
Dx 20Dj 21
Lustigen Nibelungen
Dv 22
Hochzeit des Figaro
Ds 23Dg 24
Dl 25Dm 26
Dx 27
Heute Abend: Lola Blau
Rienzi
Dj 28Dv 29
Rienzi
Ds 30Dg 31
Hochzeit des Figaro
Abril 2013
Dl 1Dm 2Dx 3Dj 4Dv 5
Lustigen Nibelungen
Ds 6Dg 7
Rienzi
Dl 8Dm 9Dx 10Dj 11Dv 12Ds 13Dg 14
Rienzi
Dl 15Dm 16Dx 17Dj 18Dv 19Ds 20Dg 21
Fledermaus
Dl 22Dm 23Dx 24Dj 25Dv 26Ds 27
Rienzi
Dg 28
Maig 2013
Dx 1Dj 2Dv 3Ds 4Dg 5
Rienzi
Dl 6Dm 7
Fledermaus
Dx 8Dj 9Dv 10
Hochzeit des Figaro
Ds 11Dg 12
Dl 13Dm 14Dx 15Dj 16Dv 17Ds 18Dg 19
Dl 20Dm 21Dx 22Dj 23Dv 24
Rienzi
Ds 25Dg 26
Juny 2013
Dl 10Dm 11Dx 12Dj 13Dv 14Ds 15Dg 16
Hochzeit des Figaro
Dl 17Dm 18Dx 19Dj 20Dv 21Ds 22Dg 23
Dl 24Dm 25Dx 26Dj 27Dv 28Ds 29
Hochzeit des Figaro
Juliol 2013
Dl 1Dm 2Dx 3Dj 4
Hochzeit des Figaro
Dv 5Ds 6Dg 7
Dl 8Dm 9Dx 10Dj 11Dv 12Ds 13
Hochzeit des Figaro
Dg 14
Dl 15Dm 16
Hochzeit des Figaro

Produccions: 7
Representacions: 57