Ημερολόγιο : Plzeň 2012/13 
*Δημόσιος ιστότοπος     >Operabase Professional 
  • Plzen, 05 Σεπτ 2012 - 31 Μάι 2013

Σεπτέμβριος 2012
Δευ 3Τρι 4Τετ 5
Gioconda
Πεμ 6Παρ 7Σαβ 8Κυρ 9
Rigoletto
Δευ 10Τρι 11Τετ 12Πεμ 13Παρ 14Σαβ 15Κυρ 16
Δευ 17Τρι 18Τετ 19
Gioconda
Πεμ 20
Gioconda
Παρ 21
Don Giovanni
Σαβ 22Κυρ 23
Δευ 24Τρι 25
Elisir d'amore
Τετ 26Πεμ 27Παρ 28
Rigoletto
Σαβ 29
Turandot
Κυρ 30
In the Penal Colony
Οκτώβριος 2012
Δευ 1Τρι 2Τετ 3Πεμ 4Παρ 5
Don Giovanni
Σαβ 6
Netopýr
Κυρ 7
Δευ 8Τρι 9Τετ 10Πεμ 11
Gioconda
Παρ 12
Gioconda
Σαβ 13Κυρ 14
Ruze z Argentiny
Δευ 15Τρι 16
Gioconda
Τετ 17Πεμ 18Παρ 19Σαβ 20Κυρ 21
Δευ 22Τρι 23Τετ 24Πεμ 25
Gioconda
Παρ 26Σαβ 27
Tajemství
Κυρ 28
Netopýr
Νοέμβριος 2012
Πεμ 1Παρ 2
Tajemství
Σαβ 3
Don Giovanni
Κυρ 4
Δευ 5Τρι 6
Don Giovanni
Τετ 7
Gioconda
Πεμ 8Παρ 9Σαβ 10
Ruze z Argentiny
Κυρ 11
Δευ 12Τρι 13Τετ 14Πεμ 15Παρ 16
Gioconda
Σαβ 17Κυρ 18
Turandot
Δευ 19Τρι 20
Gioconda
Τετ 21
Rigoletto
Πεμ 22Παρ 23Σαβ 24Κυρ 25
Δευ 26Τρι 27Τετ 28
Elisir d'amore
Πεμ 29Παρ 30
Elisir d'amore
Δεκέμβριος 2012
Δευ 3Τρι 4
Don Giovanni
Τετ 5
Tajemství
Πεμ 6Παρ 7Σαβ 8
Tajemství
Κυρ 9
Δευ 10Τρι 11
Kníže Igor
Τετ 12Πεμ 13
Netopýr
Παρ 14
Gioconda
Σαβ 15
Κυρ 16
Gioconda
Ruze z Argentiny
Δευ 17Τρι 18Τετ 19Πεμ 20Παρ 21Σαβ 22
Zauberflöte
Κυρ 23
Δευ 24Τρι 25
Tajemství
Τετ 26Πεμ 27Παρ 28
Elisir d'amore
Σαβ 29Κυρ 30
Gioconda
Ιανουάριος 2013
Τρι 1
Τετ 2
Ruze z Argentiny
Tajemství
Πεμ 3
Tajemství
Παρ 4
Ruze z Argentiny
Σαβ 5Κυρ 6
Δευ 7Τρι 8Τετ 9Πεμ 10
Elisir d'amore
Παρ 11
Ruze z Argentiny
Tajemství
Σαβ 12Κυρ 13
Δευ 14Τρι 15Τετ 16Πεμ 17Παρ 18
Tajemství
Σαβ 19
Faust
Κυρ 20
Δευ 21Τρι 22
Gioconda
Τετ 23
Faust
Πεμ 24
Tajemství
Tajemství
Παρ 25Σαβ 26
Gioconda
Κυρ 27
Δευ 28Τρι 29
Tajemství
Τετ 30
Gioconda
Φεβρουάριος 2013
Παρ 1Σαβ 2
Turandot
Κυρ 3
Zauberflöte
Δευ 4Τρι 5
Tajemství
Τετ 6Πεμ 7
Faust
Παρ 8Σαβ 9Κυρ 10
Δευ 11Τρι 12
Tajemství
Τετ 13
Faust
Πεμ 14
Don Giovanni
Παρ 15Σαβ 16Κυρ 17
Faust
Δευ 18Τρι 19Τετ 20Πεμ 21Παρ 22Σαβ 23
Polska krev
Κυρ 24
Δευ 25Τρι 26
Polska krev
Τετ 27Πεμ 28Παρ 29
Μάρτιος 2013
Παρ 1Σαβ 2Κυρ 3
Elisir d'amore
Δευ 4Τρι 5
Ruze z Argentiny
Τετ 6
Polska krev
Πεμ 7Παρ 8
Tajemství
Σαβ 9
Netopýr
Κυρ 10
Δευ 11Τρι 12Τετ 13
Gioconda
Πεμ 14
Ruze z Argentiny
Παρ 15
Polska krev
Σαβ 16
Voix humaine
Κυρ 17
Don Giovanni
Δευ 18Τρι 19Τετ 20
Tajemství
Πεμ 21
Polska krev
Παρ 22
Faust
Σαβ 23
Turandot
Κυρ 24
Δευ 25Τρι 26
Ruze z Argentiny
Τετ 27
Faust
Πεμ 28
Ruze z Argentiny
Παρ 29
Polska krev
Απρίλιος 2013
Δευ 1Τρι 2Τετ 3Πεμ 4Παρ 5
Tajemství
Σαβ 6
Tosca
Κυρ 7
Δευ 8
Τρι 9
Zauberflöte
Voix humaine
Τετ 10Πεμ 11
Polska krev
Παρ 12
Tosca
Σαβ 13Κυρ 14
Δευ 15Τρι 16Τετ 17Πεμ 18Παρ 19
Faust
Σαβ 20
Elisir d'amore
Κυρ 21
Δευ 22Τρι 23
Tosca
Τετ 24Πεμ 25Παρ 26
Gioconda
Σαβ 27Κυρ 28
Ruze z Argentiny
Δευ 29
Τρι 30
Voix humaine
Netopýr
Μάιος 2013
Τετ 1Πεμ 2
Faust
Παρ 3Σαβ 4Κυρ 5
Δευ 6Τρι 7
Ruze z Argentiny
Τετ 8Πεμ 9
Faust
Παρ 10
Tosca
Σαβ 11Κυρ 12
Δευ 13Τρι 14
Tosca
Τετ 15
Ruze z Argentiny
Tajemství
Πεμ 16Παρ 17
Faust
Σαβ 18Κυρ 19
Δευ 20Τρι 21
Faust
Τετ 22Πεμ 23
Tajemství
Παρ 24Σαβ 25Κυρ 26
Δευ 27Τρι 28
Tosca
Τετ 29
Polska krev
Πεμ 30
Παρ 31
Polska krev
Voix humaine

Παραγωγές: 15
Παραστάσεις: 112