Kalendarz: Ulm 2012/13 
*Strona ogólna     >Operabase Professional 
  • Ulm, 08 X 2012 - 21 VII 2013

październik 2012
Pn. 8
Gianni Schicchi
Suor Angelica
Il tabarro
Wt. 9Śr. 10Cz. 11Pt. 12So. 13Nd. 14
Pn. 15Wt. 16Śr. 17Cz. 18Pt. 19So. 20Nd. 21
Pn. 29Wt. 30
Śr. 31
Gianni Schicchi
Suor Angelica
Il tabarro
listopad 2012
Cz. 1
Pt. 2
Gianni Schicchi
Suor Angelica
Il tabarro
So. 3Nd. 4
Pn. 5Wt. 6
Śr. 7
Gianni Schicchi
Suor Angelica
Il tabarro
Cz. 8Pt. 9
So. 10
Gianni Schicchi
Suor Angelica
Il tabarro
Nd. 11
Pn. 12Wt. 13Śr. 14Cz. 15
Pt. 16
Gianni Schicchi
Suor Angelica
Il tabarro
So. 17
Nd. 18
Gianni Schicchi
Suor Angelica
Il tabarro
Pn. 19Wt. 20Śr. 21Cz. 22Pt. 23
So. 24
Gianni Schicchi
Suor Angelica
Il tabarro
Nd. 25
Pn. 26Wt. 27Śr. 28Cz. 29
Pt. 30
Gianni Schicchi
Suor Angelica
Il tabarro
grudzień 2012
Pn. 3
Wt. 4
Gianni Schicchi
Suor Angelica
Il tabarro
Śr. 5Cz. 6Pt. 7
So. 8
Gianni Schicchi
Suor Angelica
Il tabarro
Nd. 9
Pn. 10Wt. 11Śr. 12Cz. 13Pt. 14So. 15Nd. 16
Pn. 17Wt. 18Śr. 19Cz. 20
Wildschütz
Pt. 21So. 22Nd. 23
Wildschütz
Pn. 24
Wt. 25
Gianni Schicchi
Suor Angelica
Il tabarro
Śr. 26Cz. 27Pt. 28So. 29
Pn. 31
Wildschütz
Wildschütz
styczeń 2013
Wt. 1Śr. 2Cz. 3
Wildschütz
Pt. 4So. 5Nd. 6
Pn. 7Wt. 8Śr. 9Cz. 10
Pt. 11
Wildschütz
Herrengedeck
So. 12Nd. 13
Pn. 14Wt. 15Śr. 16
Herrengedeck
Cz. 17Pt. 18So. 19
Wildschütz
Nd. 20
Pn. 21Wt. 22Śr. 23
Wildschütz
Cz. 24
Herrengedeck
Pt. 25
Wildschütz
So. 26
Herrengedeck
Nd. 27
luty 2013
Pn. 4Wt. 5Śr. 6Cz. 7
Dialogues des Carmélites
Pt. 8So. 9
Dialogues des Carmélites
Nd. 10
Herrengedeck
Pn. 11Wt. 12
Wildschütz
Śr. 13
Cz. 14
Gianni Schicchi
Suor Angelica
Il tabarro
Pt. 15So. 16
Wildschütz
Nd. 17
Pn. 18Wt. 19Śr. 20Cz. 21Pt. 22
Dialogues des Carmélites
So. 23Nd. 24
Wildschütz
Pn. 25Wt. 26Śr. 27
Wildschütz
Cz. 28Pt. 29
marzec 2013
Pt. 1
Wildschütz
So. 2
Nd. 3
Gianni Schicchi
Suor Angelica
Il tabarro
Pn. 4Wt. 5Śr. 6Cz. 7Pt. 8
Dialogues des Carmélites
So. 9Nd. 10
Pn. 11Wt. 12
Dialogues des Carmélites
Śr. 13Cz. 14
Dialogues des Carmélites
Pt. 15So. 16Nd. 17
Dialogues des Carmélites
Pn. 18Wt. 19Śr. 20Cz. 21Pt. 22So. 23Nd. 24
Pn. 25Wt. 26Śr. 27Cz. 28
Requiem
Pt. 29So. 30
Requiem
kwiecień 2013
Pn. 1Wt. 2Śr. 3
Dialogues des Carmélites
Cz. 4Pt. 5
Requiem
So. 6Nd. 7
Wildschütz
Pn. 8Wt. 9Śr. 10Cz. 11
Herrengedeck
Pt. 12
Requiem
So. 13Nd. 14
Requiem
Pn. 15Wt. 16Śr. 17
Dialogues des Carmélites
Cz. 18Pt. 19
Dialogues des Carmélites
So. 20Nd. 21
Dialogues des Carmélites
Pn. 22Wt. 23
Requiem
Śr. 24Cz. 25Pt. 26So. 27Nd. 28
maj 2013
Śr. 1Cz. 2
Requiem
Pt. 3So. 4
Dialogues des Carmélites
Nd. 5
Pn. 6Wt. 7Śr. 8
Requiem
Cz. 9Pt. 10So. 11
Dialogues des Carmélites
Nd. 12
Pn. 13Wt. 14Śr. 15Cz. 16
Don Pasquale
Pt. 17So. 18
Don Pasquale
Nd. 19
Pn. 20
Herrengedeck
Wt. 21Śr. 22Cz. 23Pt. 24
Don Pasquale
So. 25Nd. 26
Requiem
Pn. 27Wt. 28Śr. 29Cz. 30Pt. 31
Don Pasquale
czerwiec 2013
So. 1
Bettelstudent
Nd. 2
Don Pasquale
Pn. 3Wt. 4Śr. 5
Bettelstudent
Cz. 6
Pt. 7
Don Pasquale
Bettelstudent
So. 8
Bettelstudent
Nd. 9
Don Pasquale
Pn. 10Wt. 11Śr. 12
Bettelstudent
Cz. 13
Ring an einem Abend
Pt. 14
Bettelstudent
So. 15
Bettelstudent
Requiem
Nd. 16
Pn. 17Wt. 18
Bettelstudent
Śr. 19
Don Pasquale
Cz. 20Pt. 21
So. 22
Bettelstudent
Requiem
Nd. 23
Pn. 24Wt. 25
Don Pasquale
Śr. 26Cz. 27
Ring an einem Abend
Pt. 28So. 29Nd. 30
Requiem
lipiec 2013
Pn. 1Wt. 2Śr. 3
Don Pasquale
Cz. 4Pt. 5
Ring an einem Abend
So. 6Nd. 7
Don Pasquale
Pn. 8Wt. 9Śr. 10
Requiem
Cz. 11Pt. 12
Requiem
So. 13
Don Pasquale
Nd. 14
Pn. 15Wt. 16
Ring an einem Abend
Śr. 17Cz. 18
Don Pasquale
Pt. 19So. 20Nd. 21
Ring an einem Abend

Produkcje: 10
Spektakle: 118